MARS 12915

SKU: CAP 25 MFD 370V OVAL

Capacitor, 25mfd 370V Oval Run Sgl Section Motor JARD

MARS 11968

SKU: CAP S330V 189MFD

Capacitor, 189-227mfd 330V Start JARD Electrolytic

CAPACITOR 189-227MFD 330VAC

SKU: COPE 914-0006-03

Capacitor, 189-227mfd @ 330V Start

POTENTIAL RELAY (19005)

SKU: COPE 940-0001-54

Potential Relay, 240-260A Pickup 60-121A Dropout

(STEVECO 94-66 RELAY)

SKU: MARS 19005

Potential Relay, 395V Cont Universal Repl #66

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY

SKU: WARRANTY COPE RST55C1E-CAV-901

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY